Sieć pozyskała ponad 125 inwestorów, zarejestrowała co najmniej 800 projektów w swojej bazie,
zrealizowała z sukcesem ponad 75 projektów inwestycyjnych.

Razem możemy więcej.

INNOWACJA

PONADREGIONALNA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja stanowi organizację i platformę współpracy, w ramach której pomysłodawcy szukający finansowania dla swoich projektów, mają szansę znaleźć inwestorów, którzy będą wspierać rozwój przedsięwzięć nie tylko finansowo, ale również swoimi doświadczeniami, kontaktami biznesowymi i wiedzą.
Sieć PSAB-I zapewnia bezpłatne usługi i wsparcie w przygotowaniu analiz, prezentacji projektu przed inwestorem i udziela eksperckich porad, niezbędnych w trakcie realizacji inwestycji i rozwoju przyszłego biznesu.
PSAB-I jest organizacją non-profit, która powstała w 2010 roku. Od tego czasu zespół PSAB-I stabilnie i konsekwentnie rozwija relacje inwestorskie na rynku aniołów biznesu oraz dąży do zrealizowania jak największej ilość efektywnych biznesowo i perspektywicznych projektów start-upowych.
W latach 2010-2013 sieć finansowana była z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 3.3.1., po tym okresie koszty funkcjonowania pokrywa Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Koordynatorem zarządzającym Sieci PSAB-I od 2010 r. jest jej inicjator dr Przemysław Jura.

INWESTYCJE ANIOŁÓW BIZNESU

W obszarze zainteresowania inwestorów Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu znajdują się przede wszystkim innowacyjne projekty we wczesnych fazach rozwoju, których potrzeby kapitałowe mieszczą się najczęściej w przedziale 50 tys. – 1 mln zł. Oprócz perspektywicznych produktów/usług oraz oczekiwanej wysokiej stopy zwrotu, kluczowym czynnikiem dla aniołów biznesu jest zmotywowany i kompetentny zespół start-upu.
Anioły biznesu podejmują decyzje o wejściu kapitałowym samodzielnie i subiektywnie. Chcą pracować z pasjonatami, ludźmi stawiającymi sobie ambitne cele i wytrwale je realizującymi. Wierzą, że to oni stanowią gwarancję sukcesu spółki i przy odpowiednim wsparciu ze strony inwestora na pewno go osiągną.
Anioły biznesu są zainteresowani projektami skalowalnymi, ambitnymi i posiadającymi realne przewagi nad konkurencją. Ważne jest również to, aby oferowane produkty/usługi spełniały zidentyfikowane potrzeby klientów.