Plast Compactor Sp z o.o.
z siedzibą w Zabrzu


Przedmiotem działalności Plast Compactor jest recykling odpadowych tworzyw sztucznych poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii aglomeracji liniowej tj. zagęszczania materiałów i półproduktów.