Plast Compound Processing Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach


Spółka zajmuje się innowacyjną metodą compoundingu i produkcją nowoczesnych granulatów przy zastosowaniu dodatków i uszlachetniaczy.