Poqad Sp. z o.o.
z siedzibą we Lublinie


PoqAd prowadzi działalność w obszarze ICT. Podstawowa działalność spółki skupia się na realizacji projektów badawczo - rozwojowych w sektorze IT. Usługi w zakresu badań i rozwoju są świadczone przez Spółkę na zasadzie outsourcingu całego procesu badawczego głównie w zakresie elektroniki i informatyki. W 2015 roku Spółka POQAD Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu Shopper Intelligence w zakresie opracowania urządzeń i oprogramowania systemu do bieżącego monitorowania zachowań klientów w punktach sprzedaży.


Adres www: http://poqad.com/