ScaniX Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach


Sieć Centrów Obrazowania Medycznego wykonywanego przy użyciu aparatów Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego przewyższające dotychczas stosowane techniki pod względem jakości uzyskiwanych wyników, możliwości transmisji obrazów diagnostycznych bezpośrednio do odbiorców, dostępności dla pacjenta.


Adres www: http://www.scanix.pl