Tetrapal Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach


Spółka zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów z półproduktów powstałych w wyniku recyklingu odpadów typu tetrapack na bazie autorskiej technologii.