OFERTA

OFERTA PSAB-I

Zespół PSAB-I wspierany przez podmioty partnerskie działające w ekosystemie PSAB-I, wypracował i wdraża kompleksowy zakres oferty dla pomysłodawców i inwestorów, a w tym oferuje w szczególności:

 • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie projektów, posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia;
 • poszukiwanie inwestorów poprzez przygotowanie
  i promocję projektów;
 • Wstępną weryfikację nadesłanych teaserów i biznes planów;
 • Doradztwo w zakresie opracowanie biznes planów i prezentacji inwestycyjnych;
 • Dopasowanie projektu do oczekiwań potencjalnych inwestorów oraz prezentacja projektu;
 • Organizację i bezstronne wsparcie negocjacji pomiędzy pomysłodawcami oraz potencjalnymi inwestorami;
 • Wsparcie prawne etapu podpisania umowy inwestycyjnej bez ingerencji w warunki współpracy pomiędzy stronami umowy;
 • Organizację szkoleń, spotkań networkingowych, konferencji w temacie inwestycji kapitałowych skierowanych do pomysłodawców, naukowców, oraz inwestorów;
 • Organizację prezentacji i spotkań pomiędzy pomysłodawcami
  i inwestorami tzw. pitching sesions;
 • doradztwo w zakresie opracowanie biznes planów i prezentacji inwestycyjnych.

DOŚWIADCZENIE PSAB-I

PSAB-I współpracuje z wieloma podmiotami rynku kapitałowego, instytucjami otoczenia Biznesu, parkami naukowo-technologicznymi, partnerami instytucjonalnymi i medialnymi oraz z uczelniami wyższymi - głównie w obszarze transferu technologii.

Wśród współpracujących jednostek naukowych wymienić należy przede wszystkim: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Politechnikę Częstochowską oraz
CBR Park Innowacji i Przemysłu.
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, jako jedyne przedsięwzięcie rynku aniołów biznesu w Polsce, posiada od samego początku zasięg międzynarodowy.
Od roku 2010 dzięki swojej aktywnej działalności Sieć pozyskała około 125 inwestorów, zarejestrowała ponad 800 projektów w swej bazie, z czego zrealizowano z sukcesem ponad 75 projektów inwestycyjnych, na łączną wartość większą niż 80 mln zł. Wśród wybranych inwestycji zrealizowanych przez inwestorów w ramach PSAB-I zaliczyć można projekty: Mega Sonic, Makpol, Masterform, piLAB, Standarder, Finnotech, Termo Systems, Natuu, Herbi Clean, ScanX, MS Sport, Adluso, Next Generation, Plast Copund, Re-plast Processing, Agricola Invest, Optisort, Inno Plast oraz wiele innych spółek. Są to przykłady połączenia innowacyjnego pomysłu lub przedsięwzięcia działającego w małej skali z kapitałem, kontaktami biznesowymi i doświadczeniem Aniołów Biznesu, działających w PSAB-I.
Powstałe w wyniku inwestycji spółki skutecznie wdrożyły do sprzedaży nowoczesne, autorskie produkty i usługi. Kilka spośród dokapitalizowanych spółek zadebiutowało następnie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynku NewConnect lub pozyskało wsparcie inwestora kapitałowego typu funduszu Venture Capital.

PSAB-I współtworzy grupę funduszu kapitałowych o nazwie Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa.
Powstanie Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej zostało zainicjowane przez dwa podmioty:
Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Jednym ze wspólników w ramach grupy funduszy ETGK jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Połączenie potencjału kapitałowego PSAB-I i organizacyjnego centrum badawczo-rozwojowego Parku Innowacji i Przemysłu (będącego jednostką naukową) zaowocowało zwiększeniem ilość efektywnych projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji produktowej i procesowej.
Dzięki działalności ETGK wsparcie projektów inwestycyjnych jest realizowane w obszarze finansowym, techniczno-technologicznym oraz prawnym. Zaprojektowana w ramach ETGK synergia wynika ze współpracy sektora nauki i inwestorów rynku kapitałowego.
http://etgk.pl/

Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces,
liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.
Abraham Lincoln

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Zespół PSAB-I składa się z ekspertów z dziedziny finansów, inwestycji i prawa, zapewniający pełen zakres kompetencji, które umożliwiają kompleksową realizację oferty Sieci.
W skład zespołu zarządzającego PSAB-I wchodzą:

dr Przemysław Jura

koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu-Innowacja, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Inicjator i zarządzający siecią PSAB-I od 2010 r., angażuje się w jej wszystkie działania inwestycyjne, edukacyjne i marketingowe. Ekspert z dziedziny finansów i inwestycji. Aktywny Anioł Biznesu (ok 30 zrealizowanych inwestycji), członek zarządu i rad nadzorczych kilku spółek.
Od 2014 roku rozwija, jako inwestor i prezes zarządu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. (Decyzja Ministerstwa nr 10/CBR/2015). Posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami kapitałowymi typu seed i venture capital – pełnił funkcję prezesa zarządu i współinwestora w Polish Energy Fund, Elite Capital Fund, Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa (dofinansowany z Krajowego Funduszu Kapitałowego).
Prezes zarządu think tanka - Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Fundacji Rozwoju i Innowacyjności (gdzie zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych do przemysłu, kształtowaniem projektów pomysłodawców w oparciu o szczegółowe kryteria podmiotów finansujących).
Jest założycielem oraz prezesem zarządu w spółkach doradczych CAPITAL – Europejski Consulting Inwestycyjny oraz Europejskim Holdingu Doradczym, które prowadzą doradztwo w zakresie pozyskiwanie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Członek Rady oraz ekspert ds. inwestycji w ochronę środowiska w Polskiej Izbie Ekologii.

Ewelina Hutmańska

dyrektor operacyjny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja od roku 2010, ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków, magister ekonomii
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalizacja: komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym). Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy m.in. w Urzędzie Skarbowym w Będzinie, jako starsza księgowa, w Capital – Biuro Rachunkowe, jako prezes zarządu, oraz w CAPITAL – Europejski Consulting Inwestycyjny, jako członek zarządu. W ramach PSAB-I koordynuje poszukiwanie inwestorów
i pomysłodawców oraz wsparcie przygotowania projektów inwestycyjnych.

dr Sylwia Różycka-Jaroś

dyrektor ds. prawnych Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, radca prawny, doktor nauk prawnych
na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowana w rozwoju sieci PSAB-I od roku 2010 r, jako dyrektor ds. prawnych i ekspert do realizacji due dilligence. Dodatkowo prowadzi własną kancelarię w Warszawie zajmując się prowadzeniem usług dla podmiotów prawa handlowego w zakresie doradztwa i obsługi prawnej. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Kancelaria specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie gospodarczym.