ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM

KIM SĄ ANIOŁY BIZNESU ?

Anioły Biznesu są indywidualnymi inwestorami, którzy poszukują możliwości zainwestowania pieniędzy w przedsięwzięcie, które mają duży potencjał i szanse na osiągnięcie zysku. Anioły Biznesu wspierają merytorycznie oraz finansowo przede wszystkim przedsiębiorstwa, których zespoły chcą rozwijać innowacyjny pomysł, jednak będąc we wczesnym etapie rozwoju, nie posiadają wystarczającego kapitału.
Anioły Biznesu często oprócz pomocy finansowej dzielą się także swoją wiedzą, doświadczeniem, a często także kontaktami biznesowymi. Anioły Biznesu często inwestują w kilku inwestorów w jeden start-up (syndykaty aniołów biznesu).

  • szansa na alokację swoich zasobów finansowych oraz intelektualnych w innowacyjne i perspektywiczne przedsięwzięcia,
  • dostęp do wartościowych projektów inwestycyjnych po zrealizowanym przez PSAB-I procesie ich selekcji i przygotowania,
  • wsparcie doradcze PSAB-I we wszystkich aspektach realizacji inwestycji,
  • możliwość pozyskania ciekawych kontaktów i korzystania z dotychczasowych doświadczeń inwestycyjnych innych inwestorów.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM

PROFIL INWESTORA
Proszę określić Pana/i preferencje co do wielkości firmy
1-9 zatrudnionych10-49 zatrudnionychwielkość firmy jest dla mnie bez znaczenia
Czy ma Pan/i preferencje co do lokalizacji biznesu
NieTak (proszę określić zakres lokalizacji):
Proszę zaznaczyć 3 preferowane branże
Internetmedia i reklamafarmacja i biotechnologiananotechnologiaedukacjabudownictwo i nieruchomościtechnologie mobilneIT i telekomunikacjatechnologie energetyczneinne (proszę wymienić jakie):
Jakie jest Pana/i preferowane zaangażowanie finansowe
50 000 – 100 000100 000 – 200 000200 000 – 500 000powyżej 500 000
Proszę określić Pana/i preferencje w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
faza „rozruchu”wczesny rozwójekspansjanie mam preferencji
Planowana aktywność we wspieranym przedsiębiorstwie
inwestowanie pasywnewspółzarządzanie przedsiębiorstwemcoachinginna forma (proszę wymienić jaka):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zespół „Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja” w celach realizacji projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.

  • dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu oraz zespołu zarządzającego PSAB-I,
  • pomoc w analizie i opracowaniu biznes planu oraz prezentacji inwestycyjnej,
  • dostęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć,
  • możliwość pozyskania kontaktów do doświadczonych inwestorów kapitałowych.

ZOSTAŃ POMYSŁODAWCĄ

DANE POMYSŁODAWCY ORAZ PROJEKTU

DANE O PROJEKCIE
Proszę określić Pana/i preferencje w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
pomysłprojektstart-upwczesny etap rozwojugotowy do wprowadzenia na rynek
Czy efektem realizacji projektu będzie produkt, czy usługa?
produktusługa
Zasięg projektu
regionalnykrajowymiędzynarodowy


Proszę pamiętać, że wszystkie pola są obowiązkowe, a wszystkie dodawane wpisy muszą spełniać Regulamin.